• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 
 
THURSDAY, 08 DECEMBER 2016
 
 
Strategjia kombetare e personave me aftesi te kufizuar

Strategjia Kombëtare e personave me aftësi të kufizuar është miratuar me VKM nr. 8 datë 07.01.2005