• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 
 
TUESDAY, 28 FEBRUARY 2017
 
 
Shërbime komunitare gjithëpërfshirëse
Qendra per Zhvillimin e Shanseve te Barabarta zhvillon aktivitetin e saj ne qytetin e Shkodres, si programi me i ri i Fondacionit Shqiptar per te Drejtat e Personave me Aftesi te Kufizuara(FSHDPAK).
Per me shume ....